1

طراحی ساختمان موزه بخش فضاهای پنهان

News Discuss 
طراحی ساختمان موزه بخش فضاهای پنهان نیروگاه، همانطور که توسط Giles Gilbert Scott طراحی شده بود، در سه فضای موازی سازماندهی شد که هر یک عملکرد خاصی را انجام می دادند. دیگ بخار در شمال و رو به تیمز نصب شد، توربین های عظیم در وسط قرار گرفتند و سوئیچ https://medad.io/@namdiran/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story