1

موزه میراث فرهنگی ناملموس سوژو نه تنها اطلاعات عمیقی را در طول بازدید به

News Discuss 
موزه میراث فرهنگی ناملموس سوژو نه تنها اطلاعات عمیقی را در طول بازدید به بازدیدکنندگان ارائه می دهد، بلکه یک تجربه تعاملی را نیز در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد. سه دهلیز موزه علاوه بر هدایت بازدیدکنندگان به سمت سکوی نمایشگاه پشت بام، تهویه و روشنایی طبیعی ایجاد می کند. http://progforum.ir/threads/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.14206/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story