1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی برخورد خارش مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ماده انگار افزودنی متماثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت استعمال می کنید http://keegan67z0f.bloguetechno.com/--26886184

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story