1

Not known Details About quảng cáo truyền hình

News Discuss 
D) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản four Điều 7 của Luật quảng cáo phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất https://lennyq134ljj6.wikigdia.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story