1

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; 8 مزیت کاربردی نرم افزار CRM پس از تماس مشتری با بخش خدمات، نمایندگان شما قادر خواهند بود که به تاریخچه روابط مشتری با کسب وکار شما مراجعه نموده و با صرف زمان اندکی از ارائه واکنش... http://crm07417.blogproducer.com/16256246/نرم-افزار-crm-چگونه-کار-می-کند

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story