1

فوق تخصص مچ پا

News Discuss 
جهت درمان کفش پوتینی، تقویت عضلات مچ پا و راه نرفتن روی زمین ناهموار توصیه می شود. در صورت عدم موفقیت، رباط های طرفی خارجی مچ پا باید با عمل جراحی بازسازی شود. https://telegra.ph/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%DA%86-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-11-06

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story