1

ثبت شرکت

News Discuss 
سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی شرکت ها در این لینک در دسترس است. مگر اینکه شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند».این ماده در واقع بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از https://mylesulbo26059.shoutmyblog.com/9812909/getting-my-ثبت-شرکت-در-تهران-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story