1

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

News Discuss 
برای مشاوره تلفنی با کارشناسان ثبت شرکت و برند هانا ثبت کلیک نمایید در این بخش باید هزینه روزنامه رسمی برای آگهی درخواست ثبت برند را بپردازید. چاپ این آگهی در روزنامه رسمی و ارسال آن به آدرس شما ممکن است حدود یک هفته زمان ببرد. اداره مالكیت صنعتی https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-65/452941-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story