1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� این کلمه ریشه‌ای تاریخی و سیاسی دارد و به طور کلی هر چیزی که خارج از نرم دگرجنس‌خواه در جامعه قرار گیرد، کوییر محسوب می‌شود. لذا این کلمه بسیار بیشتر از یک گرایش جنسی را عبارت می‌شود و می‌توان پدیدارهای گوناگونی را در https://www.evernote.com/shard/s566/sh/950d8e76-3bfc-4321-72e5-5c88e56f6bd5/02cc0868859eccf692bafc2eb5de386d

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story