1

گرفتن اقامت در ترکیه و پاسپورت

News Discuss 
قوانین اقامت ترکیه 12. اختیار با شماست که طبق شرایط خود تصمیم بگیرید. البته این روش به اقامت دائم در ترکیه منجر نخواهد شد. به دلیل تنوع روش ها و مسیرهای حمل و نقل، هیچوقت برای جا به جایی در مسیرهای کوتاه یا بلند به مشکلی برخورد نخواهید کرد. http://i3t.ir/8scYh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story