1

راز فرصت های جذاب

News Discuss 
اگر بازار دیگری را برای محصول فعلی مورد هدف قرار دهیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ جذب، ارتباط مستقیم و دو سویه با برند کارفرمایی شما دارد. برند کارفرمایی ذهنیت جامعه از سازمان است که می‌توانید در سه منطقه خوش‌نام، بدنام و گمنام آن قرار بگیرید. عوامل مؤثر بر برند کارفرمایی https://agency-social.com/story13391394/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story