1

The 2-Minute Rule for wabo

News Discuss 
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel two.1, eerste lid, onder d, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien de brandveiligheid achieved het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk niet voldoende verzekerd is. d. voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story