1

نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار های بدین منظور بیشتر در مراکز تولیدی نظیر پالایشگاه مورد استفاده دارد که با بروز هر عامل و علامتی، بی درنگ عکس العمل نشان داده و به تنظی... https://alalh.jts-blog.com/13900264/بررسی-همه-جانبه-نرم-افزار-crm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story