1

حقایقی درباره بازاریابی عصبی در قیمت گذاری فاش شد

News Discuss 
یکی از یافته های جالب بازاریابی عصبی که بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته این است که معمولا مردم دوست ندارند چیزی را از دست بدهند. فرمول مشخصی برای خود تعریف کنید و قیمت گذاری محصولات را با آن فرمول انجام دهید تا هرگاه مشتری دلیل آن قیمت خاص را https://www.trahysite.ir/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story