1

خريد کتاب علوم غريبه در مورد عیسی نیز در طول ستایش عشای ربانی است.عبادت

News Discuss 
خريد کتاب علوم غريبه در مورد عیسی نیز در طول ستایش عشای ربانی است.عبادت پاسخ آفریده الهی به جلال خداوند است. انگیزه آن عشق الهی است و برخاسته از خودیابی الهی به سوی خلقت است. در پرستش، مؤمن از طریق عیسی مسیح با واسطه روح القدس با خدای پدر ارتباط https://www.reddit.com/user/iranaparat/comments/vkjctd/خريد_کتاب_علوم_غريبه_سؤال_عبادت_چیستجواب_عبادت/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story