1

دانلود کتاب نوروسایکولوژی انسان

News Discuss 
مبانی نوروسایکولوژی انسان» توسط دو تن از پژوهشگران و اساتید خبره این رشته به‌عنوان اولین کتاب درسی و مهم در حوزه موشکافی علمی رفتار انسان از منظر عصب‌پژوهی مورد توجه قرار گرفته است http://amoozgar01.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story