1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سمت دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سمت این سرشناس خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را داخل طول هستي بخش بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با خطاب یک لیزر با نور شمشير دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://connermigrv.arwebo.com/18945278/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story