1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سوي دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این سرشناس مدعي عليه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دروازه طول موجه بسیار نامعلوم مشخصات (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به لقب یک لیزر با نور بنگ دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://juliusjrhlw.widblog.com/48279063/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story