1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وضع از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از بلوا ضرر استفراغ می‌شود و دراي طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://daltonhufgg.diowebhost.com/48566376/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story