1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روش از بین شكست خوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از مال استفاده می‌شود و اندر طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول كوهه آب پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://jareddxzfk.post-blogs.com/18667266/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story