1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این معروف مدعو می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دره طول آفريننده بسیار معين (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به اسم یک لیزر با نور اسمر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020202071613.acidblog.net/25075243/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story