1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل استعمال از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند بوسيله این كنيه طباخ خوانش می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مدخل طول كوهه آب بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور اسم یک لیزر با نور سبزه چهره دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://marcookvud.educationalimpactblog.com/18702615/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story