1

Sales Manager là gì? Bộ câu hỏi phỏng vấn của Sales Manager?

News Discuss 
Trưởng phòng kinh doanh là gì? Mô tả công việc TPKD là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các plan kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số. http://remingtonhrcnw.blogocial.com/Tr-ng-ph-ng-kinh-doanh-l-ai-Y-u-c-u-c-ng-vi-c-c-a-Tr-ng-ph-ng-kinh-doanh--28728418

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story