1

فرایند انتخاب مبدل حرارتی

News Discuss 
استفاده از سخت کننده و فیلتر مناسب برای افزایش عمر مفید مبدل حرارتی آلفالاوال مدل و سایر تجهیزات دخیل در فرآیند انتقال دما الزامی است. http://weddesiger.loxblog.com/post/4/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story