1

Khóa học Xây Dựng Chuỗi Bán Lẻ Chuyên Nghiệp PTI

News Discuss 
khóa học Xây dựng chuỗi bán lẻ là khóa học thực chiến, giúp anh chị HV vận hành và tối ưu hóa hoạt động của chuỗi bán lẻ, cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp. GIỚI THIỆU khóa học Đối tượng tham gia Giám đốc chuỗi bán lẻ, đây http://khoahocceotaitphcm25813.look4blog.com/33951339/kh-a-o-t-o-x-y-d-ng-chu-i-b-n-l-chuy-n-nghi-p-pti

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story