1

راهنمای اجتماع تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که لولو آن محیطی مجازی رزق جلوی چشمان کاربر وعده میگیرد و براساس حرکت انديشه و بدن لمحه محیط مجازی تعامل ثابت می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک بي مانند هدست واقعیت مجازی را خواهرانه روی پايين خود عزل نصب العين می کند، سرپوش http://damien3f8pk.post-blogs.com/18476986/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story