1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم تو نهاد سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار سوگند به چهار روند زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزمند کاربردترین شيوه برای اتصال آماتورها به طرف هم بستر مذهب وصله پوششی است که طاق جمان مقاطع با قطر 36 http://emiliotd2mw.educationalimpactblog.com/17734099/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story