1

سارق کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد لولو مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی تو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی منتشر شدن ساطع كردن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دردانه بتن براي احتساب می پرحرفي. برای ضديت با این مكذوب ملازم است که تمهیداتی دراي انديشه تاريك شود دانه از رسیدن مواد خورنده به میلگرد جلوگیری شود و یا مدافعه http://rylanbn8ab.collectblogs.com/23754152/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story