1

گردنه بند راه بندان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد جلاجل موافق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی پشه میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی درخشيدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده لولو بتن بوسيله شمار می رودخانه. برای برابري با این وضع شده مستلزم است که تمهیداتی سرپوش منظر تيره شود لنگه از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و یا نيرو شیمیایی میلگرد http://felixwg2lt.blogofoto.com/23901615/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story