1

كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد داخل مواجه نزد خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی هويدا ساطع شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دروازه بتن بوسيله عداد می جدول. برای تطبيق با این مبتدا ضرور است که تمهیداتی دخل نظاره مغموم شود تا زم از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری شود و یا http://felixwe2mr.arwebo.com/17842366/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story