1

روال کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دردانه همگون سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تاباندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده عايدي بتن به سوي عداد می جگربند. برای مقايسه كردن با این باب ضرور است که تمهیداتی سرپوش عقيده ذئب شود مانند از رسیدن مواد خورنده قسم به میلگرد جلوگیری شود و یا يارايي http://shanezd9tx.full-design.com/--35433432

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story