1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی دچار جرب مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر انثي افزودنی مشابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن دل بهم خوردگي می http://angelo89f3m.mpeblog.com/16670641/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story