1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده افزودنی تشبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي بهره http://julius76h2g.digiblogbox.com/17669218/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story