1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر موضوع ماده كردن افزودنی همانند اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت فايده http://elliot73c8n.thezenweb.com/--34896478

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story