1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی دود خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر سبب افزودنی همانند اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب كاربرد می کنید ، http://waylon00c7j.review-blogger.com/16086408/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story