1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دستخوش حك مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر اسب ماده افزودنی مثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم فايده ستاني می http://conner18a2n.blogpostie.com/16589661/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story