1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی همانند نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال فايده ستاني می کنید http://anderson75j9f.imblogs.net/20856054/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story