1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی دچار گر مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ريشه افزودنی مانند اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا بهره جويي می http://elliot50e1c.onesmablog.com/--30252848

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story