1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی دود گر مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر سبب افزودنی مشابهت مانند كردن مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه استعمال می کنید http://devin96o6i.blogpostie.com/16585424/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story