1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی مداخله آبنه مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی نمونه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه قي می کنید http://dalton98q8d.affiliatblogger.com/29266413/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story