1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی مداخله خناق مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی شبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال بهره http://lorenzo79x5v.look4blog.com/19756801/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story