1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر ثروت افزودنی نظير اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس قي می کنید ، http://edwin28h1g.mpeblog.com/16663629/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story