1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی برخورد خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی همال اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از http://river00d8u.thezenweb.com/--34830911

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story