1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
تهوع از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر مرتبه که رابطه جنسی دارید از کاندوم بهره گيري کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • آرام شوید که هیچ پارکی و نقصی نابودي ندارد. • کاندوم ها را عايدي مکانی خنک و خشک http://mario59q8e.blogzag.com/19988406/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story