1

مهاجرت تحصیلی

News Discuss 
همه ی ما به خوبی آگاه هستیم که یکی از مزایای بسیار تحصیل در خارج از کشور، فرصت یادگیری یک زبان جدید است اما این همیشه به این معنی نیست که می خواهیم به یک زبان دیگر تحصیل کنیم- مخصوصا اگر اینکه زبان آنجا با زبان مادری شما تفاوت زیادی https://virgool.io/@nasrin.shaker98/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-vnzxpyuxszwy

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story