1

تکرار کلمه ... فقط جایگزین ها را پیدا کنید؟

News Discuss 
مشکل استفاده بیش از حد از کلمات اغلب وقتی گزارش می شود که دیگران چه چیزی را برای شما نوشته اند یا به شما گزارش می دهند. به عنوان مثال ، چگونه می توانید از نوشتن "گفته" بارها و بارها خودداری کنید؟ خواندن همان کلمه چندین بار می تواند http://authentic-sites-of-persian-scientific-articles.niloblog.com/p/15/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story