1

نوشتن بیش از یک چیز در همان زمان - قسمت سوم ، مدیریت

News Discuss 
نوشتن چندین چیز به طور هم زمان اغلب چند کاره خوانده می شود. این اصطلاحی است که من می توانم از آن بپرهیزم ، زیرا در یک عمل متمرکز است - "وظیفه". وظیفه سازی دو مشکل دارد - اول از همه ، واقعاً تفکر در مدیریت چندین فعالیت دانشگاهی http://reading-article-training.blog.ir/1398/09/16/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story