1

آزمون اصلی آیین نامه رانندگی

News Discuss 
نکته سوال چهارم ) یک جدول بسیار مهم در صفحه ۹۳ از کتاب جدید آیین نامه است که با توجه به هر سرعت برای هر نوع از شرایط جاده ای بیان شده چند طور خودرو باید با اتومبیل جلویی فاصله داشته باشیم . د- مانع عبور و سایر استفاده کنندگان https://b2n.ir/501736

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story