1

What Does âm đạo giả Mean?

News Discuss 
Theo tôi, dịch là cướp. Nếu không cướp được thì ăn cắp, như trường hợp một ông trạng đi xứ nhét hột ngô Tầu vào bìu khi qua ải Nam Quan, đem về Việt Nam làm giống. Một bát ăn ngàn nhà Một người qua vạn dặm Chỉ vì sự http://amdaogia36036.blogofoto.com/5227519/an-unbiased-view-of-am-dao-gia

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story